حكم پوشيدن ساپورت

حكم پوشيدن ساپورت نكته فقهي: پوشيدن چيزی که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه  غير همسر شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست. مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1367: آیا جایز است حجاب و لباس زن به‌گونه‏ای باشد که توجه دیگران را بخود [...]