نماز خواندن با چادر نازک

نماز خواندن با چادر نازک پوشیدن چادر نازك در نماز آيا به سر كردن چادرهاى بدن ‏نما، در مقابل نامحرم اشكال دارد؟ همه مراجع: آرى، چون اين گونه چادرها، نمى‏ تواند بدن و مو را بپوشاند. امام خمينى، آيت الله نورى و آيت الله سيستانى، التعليقات على‏ العروة، (الستر)، م‏1؛ العروة الوثقى، ج‏1، الستر، م‏16؛ [...]