مرور برچسب

زيارت اربعين

زيارت اربعين و حديث علامات المومن خمس

زيارت اربعين و حديث علامات المومن خمس از منظرحضرت علامه جوادي آملي مطرح گرديد: سرّ كنار هم قرارگرفتن علامت نماز و زيارت اربعين در روايت امام عسكري(ع) اهميت زيارت اربعين، تنها به اين نيست كه از نشانه هاي ايمان است، بلكه طبق اين روايت در…