مرور برچسب

زندان

دعاى خلاصى از زندان

دعاى خلاصى از زندان دعاى 1 مرحوم «سیّد بن طاووس» در کتاب «مهج الدعوات» نقل کرده است که: روایت شده است، شخصى مدّت زیادى در شام محبوس بود، تا این که شبى حضرت زهرا(علیها السلام) را در خواب دید که به او فرمود: این دعا را بخوان، آن شخص نیز آن دعا…

عدم پرداخت مهریه و حق حبس و زندان

عدم پرداخت مهریه و حق حبس و زندانحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده مکرر از حق حبس پرسش : اگر زنی برای رسیدن به مقاصدش در زندگی از وسیله مهریه استفاده کند به عبارتی به دفعات مهریه را به اجراگذارد و در هر نوبت بنا به میل خود در مقاطعی…