وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

زنا خاله

حکم زنا با خاله و یا عمه و ازدواج با دختر

حکم زنا با خاله و یا عمه و ازدواج با دختر حکم زنا با خاله و یا عمه و ازدواج با دختر 2388 عمه و خاله پدر (1) و عمه و خاله پدرِ پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند. (1) (صافی): عمه و خاله خود…