نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود

نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود نماز مغرب و عشا چه زمانی قضا می شود در نوشتار قبل وقت نماز مغرب و عشا بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: آيا در پايان وقت شرعى نيمه شب، نماز عشا قضا مى‌‌شود؟ ج) [...]