وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

زغال نجس

استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست

استحاله و انقلاب و انتقال نجس چیست4 استِحالهمسأله 195 اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می‌شود (و می گویند: استحاله شده است) (1). مثل آن که چوب نجس (2) بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمک زار فرو رود و نمک…