حکم زدن موی زائد بدن

حکم زدن موی زائد بدن حکم زدن موی زائد بدن فضيلت برطرف كردن موهاى زايد (زهار/ موهای آلت تناسلی)   اهميّت وفوايد دارو كشيدن 1. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «دارو كشيدن پاك‌كننده بدن است».[1] 2. در روايتى صحيح آمده است كه عبدالرّحمان بن ابى عبدالله گويد: همراه امام صادق [...]