مرور برچسب

ریا

آیا تقیه جواز ریاکاری است

آیا تقیه جواز ریاکاری استپرسش: برخی از ضد انقلاب شبهه می کنند که تقیه جواز ریاکاری در جامعه است، آیا چنین حرفی درست است؟پاسخ: تقیه هیچگاه جواز ریاکاری نبوده و نیست. البته در یک کشور اسلامی همه موظف هستند تمام قوانین را رعایت کنند…

حکم ریا در گریه و عزاداری

حکم ریا در گریه و عزاداری حکم ریا در گریه و عزاداریحضرت آیت الله مکارم شیرازی سؤال 19. آیا ریا در عزادارى امام حسین(علیه السلام) جایز است؟ جواب: ریا در هر عبادتى حرام محسوب مى شود; ولى تظاهر به عزادارى امام حسین(علیه السلام) و تعظیم…