مرور برچسب

رکوع نشسته

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهد

کسی که نمی تواند رکوع را درست انجام دهدمسأله 1036 هر گاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند باید (1) به هر اندازه می تواند، خم شود (2) و اگر هیچ نتواند…

کسی که نشسته رکوع می کند

کسی که نشسته رکوع می کندمسأله 1027 کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد (1) و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد (2). این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست (1) (مکارم:) باید…