قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

رکوع رکعت چهارم

صفحه اصلی/برچسب:رکوع رکعت چهارم

تغییر نیت نماز عشا به مغرب

تغییر نیت نماز عشا به مغرب [در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم ] مسأله 759 اگر در نماز عشا، پیش از رکوع رکعت چهارم (1) شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه (2)، چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، نصف شب می شود (3)، باید [...]

جابجا خواندن نماز مغرب و عشا

جابجا خواندن نماز مغرب و عشا [اگر پیش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا شود] مسأله 738 اگر پیش از خواندن نماز مغرب ، سهواً مشغول نماز عشا شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده ، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است (1)، باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند [...]