مرور برچسب

رو به قبله

نزديكي رو به قبله زن و شوهر

نزديكي رو به قبله زن و شوهرآمیزش زن و شوهر رو به قبله کراهت دارد. یعنی امتداد سر و بدن در راستای قبله نباشد.حضرت آیت الله مکارم شیرازیرو به قبله بودن زن و شوهر هنگام نزدیکی پرسش : در جایی خواندم نزدیکی با زن در صورتی که رو به…