نزديكي رو به قبله زن و شوهر

نزديكي رو به قبله زن و شوهر آمیزش زن و شوهر رو به قبله کراهت دارد. یعنی امتداد سر و بدن در راستای قبله نباشد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو به قبله بودن زن و شوهر هنگام نزدیکی[التذاذ زن و شوهر] پرسش : در جایی خواندم نزدیکی با زن در صورتی که رو به قبله [...]