مرور برچسب

روکش طلا

حکم گذاشتن روكش طلا روی دندان

حکم گذاشتن روكش طلا روی دندان مطابق نظر آيت الله خامنه اي روکش طلا و پلاتین دندان س۲۱۳. آیا گذاشتن روکش طلا روی دندان اشکال دارد؟ روکش پلاتین چطور؟ج. گذاشتن روکش طلا یا پلاتین روی دندان اشکال ندارد، ولی پوشاندن دندان های جلو با طلا،…

پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقه

پوشيدن طلا و نقره انگشتر و حلقهمطابق نظر آيت الله خامنه ايپوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آنس 442: به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان بخصوص در نماز چه حکمی دارد؟ ج: به دست کردن انگشتر طلا برای مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با…