مرور برچسب

روغن مار

آيا روغن مار نجس است

آيا روغن مار نجس است آيا روغن مار نجس استس: آيا روغن مار نجس است؟ (روغن مارى که به منظور جلوگيرى از ريزش مو، به مو ماليده مى‌شود). ج) پاك است ولى خوردن آن جايز نيست. استفتائات جديد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله…