مرور برچسب

روز سوم اعتکاف

قطع اعتکاف در روز سوم

قطع اعتکاف در روز سومحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم قطع اعتکاف مستحبی پرسش : آیا معتکف می تواند اعتکاف مستحبی خود را قطع نماید؟ پاسخ : قطع اعتکاف مستحبّى در دو روز اوّل جایز است; امّا اگر دو روز اوّل گذشت و آن را رها نکرد، در روز سوم…

احكام بانوان در اعتكاف

احكام بانوان در اعتكاف حيض در اعتكاف  پرسش 53 .  اگر زن در حال اعتكاف عادت ماهانه شود، تكليف چيست؟ همه مراجع (به جز تبريزى و وحيد): اعتكاف او باطل مى‏ شود و بايد در اسرع وقت از مسجد خارج شود و چنانچه عادت ماهانه در روز سوم اتفاق بيفتد، بايد…