وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه و تنفس مصنوعی

استفاده از اسپري آسم در روزه

استفاده از اسپري آسم در روزهمطابق نظر آيت الله خامنه اياستفاده از اسپری برای روزه دار مبتلا به آسم س. برخی از بیماران مبتلا به آسم مجبور به استفاده از اسپری «سالبوتامول»(۲) و ... برای باز کردن راه تنفّسی می باشند، حکم روزه ی این دسته…