وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه های مستحب

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب است

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب استروزه های مستحب مسأله 1748 روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: (1) پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار…