وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه نذر

زمان نیت روزه نذر

زمان نیت روزه نذر               حضرت آیت الله مکارم شیرازیزمان نیت کردن روزه ی واجب معین غیر ماه رمضان پرسش : چنانچه شخصی روزه ی نذر بر عهده ی او باشد چه زمانی باید نیت نماید؟ پاسخ : اگر غیر از روزه ماه مبارک روزه دیگرى بر انسان…

زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین

زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معین زمان نیت روزه قضا و کفاره و نذر معینمسأله 1564 اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد مثلًا نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح نیت نکند، روزه اش…

آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

آيا مي توان در سفر نذر روزه كردمسأله 1717 اگر نذر کند روزه بگیرد (1) و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد (2) باید آن را در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز…