قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

روزه مست

صفحه اصلی/برچسب:روزه مست

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده

روزه کسی که قبل از اذان صبح بیهوش شده [ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود] مسأله 1558 اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بی هوش شود و در بین روز به هوش آید، بنا بر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام نماید و اگر تمام [...]