مرور برچسب

روزه مستحبی

گرفتن روزه مستحبی برای کسی که روزه استجاری گرفته

گرفتن روزه مستحبی برای کسی که روزه استجاری گرفته               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم گرفتن روزه ی مستحبی برای اجیر پرسش : آیا شخصی که اجیر شده است می توان روزه ی مستحبی بگیرد؟ پاسخ : کسى که براى روزه ی میّت اجیرشده است مى…

فراموش کند روزه قضا واجب دارد و روزه مستحبی بگیرد

فراموش کند روزه قضا واجب دارد و روزه مستحبی بگیرد               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روزه مستحبی براي کسي که روزه واجب بر عهده دارد پرسش : چنانچه فردی روزه ی قضا یا واجب دیگری بر عهده ی او باشد، آیا می تواند روزه ی مستحبی…

گرفتن روزه مستحبی بجای روزه قضا

گرفتن روزه مستحبی بجای روزه قضاشخص نمی تواند با داشتن روزه قضا روزه مستحب بگیرد. اینجا کلیک کنید. اما اگر شک دارد که روزه قضا دارد یا نه می تواند به نیت روزه مافی الذمه روزه بگیرد، در این صورت  اگر روزه قضا داشته باشد بجای آن حساب می…

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب است

چه روزهايي روزه گرفتن مستحب استروزه های مستحب مسأله 1748 روزه تمام روزهای سال، غیر از روزه های حرام و مکروه که گفته شد مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: (1) پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهار…