وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه محصل

روزه گرفتن در امتحانات و ایام تحصیلی

روزه گرفتن در امتحانات و ایام تحصیلیبه صرف سختی امتحان یا شغل نمی توان روزه را خورد!. نگرفتن یا شکست روزه بدون عذر شرعی گناه بزرگی است ولی اگر کسی روزه گرفتن برایش مشقت غیر قابل تحمل داشت در متن و انتهاء مطلب نظر مراجع مطرح شده است. اما…