مرور برچسب

روزه سرباز

حکم نماز و روزه سربازان چگونه است

حکم نماز و روزه سربازان چگونه است 1-در نوشتار قبل حکم نماز در سفر شغلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-هر گاه مسافر در هر مکانی 10 روز و یا بیشتر توقف نماید، نماز در آن مکان کامل و واجب است در ماه رمضان روزه را بگیرد.مطابق…