وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه سالمند

روزه پیرمرد و پیر زنی که ناتوان هستند

روزه پیرمرد و پیر زنی که ناتوان هستند هر مد طعام حدود 750 گرم طعام طبق نظر مشهور هست که باید به فقیر داده شود. تعریف فدیه را از اینجا کلیک کنید. کسانی که روزه بر آنها واجب نیستمسأله 1725 کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا…