مرور برچسب

روزه زن شيرده

حکم روزه زن شیرده

حکم روزه زن شیرده1- در نوشتار قبل حکم مراجع به صورت تفکیکی در باره روزه خانم باردار  و شیرده مطرح شد، حتما از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حاضر نظر مرجع تقلید خود را به صورت تفصیلی مطالعه نمایید.  2- تعریف یک مد طعام و احکام آن را از…