مرور برچسب

روزه باطل

كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آن

كفاره باطل كردن روزه و سفر پس از آنمسأله 1674 کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده (1) اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید (2)، کفاره از او ساقط نمی شود بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند…

چه كارهايي روزه را باطل مي كند

چه كارهايي روزه را باطل مي كندچیزهایی که روزه را باطل می کندمسأله 1572 نُه چیز (1) روزه را باطل می کند (2): اول: خوردن و آشامیدن، دوم: جماع، سوم: استمناء (3)، و استمناء آن است که انسان با خود (4) کاری کند که منی از او بیرون آید…