گرفتن روزه استیجاری با داشتن روزه قضا

گرفتن روزه استیجاری با داشتن روزه قضا گرفتن روزه استیجاری با داشتن روزه قضا حضرت آیت الله مکارم شیرازی روزه استیجاری برای کسی که خود روزه قضا دارد [روزه استیجاری] پرسش : آیا فردی که خودش روزه قضای واجب دارد قبل از ادای آن میتواند روزه قضای میتی را قبول نماید ؟ پاسخ : اشکالی [...]