وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه استحاضه

استحاضه و روزه

استحاضه و روزهدر نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.استحاضه روزه را باطل نمیکند، و خانم مستحاضه واجب است روزه ماه رمضان را بگیرد و همچنین می تواند قضای…