وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

روزه‏ در حال جنابت

نماز قضا

نماز قضا1-اگر تعداد نماز قضا را نداند و فراموش کند، از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- رعایت ترتیب نماز قضا را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 3-احکام نماز قضا میت را از اینجا کلیک کنید و بخوانید. /// نماز قضای پدر و مادر را از…