وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رها كردن غسل

کیفیت غسل

کیفیت غسل کیفیت غسلاستفتائات جدید س: آيا مى‌شود وسط غسل آن را رها كرد و بعد از مدتى (مثلاً 4 ساعت) ادامه داد؟ ج) اشکال ندارد و تفاوتى ميان مقدار فاصله نيست. س: اگر كسى براى غسل واجب پارچه‌اى را به آب بزند و با آن تمام بدنش…