وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم

معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست

معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست  «الاعلم فالاعلم» يك اصطلاح فقهي است. همانطور كه مي دانيد  از مجتهد جامع الشرايطي كه تمام شاخصه هاي مرجعيت را دارد بايد تقليد نماييم. يكي از شروط مرجعيت علميت يعني آشنايي با مباني فقهي و ديني و قدرت استنباط…