وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رطوبت مسریه

راه نجس شدن چیزهای پاک

راه نجس شدن چیزهای پاکمسأله 125 اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر باشد که‌تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نجس می‌شود (1). و اگر تری به قدری کم باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده نجس نمی‌شود (2). (1)…

راه های ثابت شدن نجاست

راه های ثابت شدن نجاستراه ثابت شدن نجاستمسأله 121 نجاست هر چیز از سه راه ثابت می‌شود: اول: آن که خود انسان یقین (1) کند چیزی نجس است (2)، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید (3). بنا بر این غذا خوردن در قهوه…