وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

رطوبت دست

براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشد

براى مسح رطوبتى در كف دست نمانده باشدمسأله 257 اگر برای مسح، رطوبتی در کف دست (1) نمانده باشد نمی‌تواند دست را با آب خارج، تر کند بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد (2) و با آن مسح نماید (3). (1) (سیستانی:) رطوبتی در دست.. (2)…