مرور برچسب

رضاعی

چه اشخاصی با شیر خوردن محرم می شوند

چه اشخاصی با شیر خوردن محرم می شوند چه اشخاصی با شیر خوردن محرم می شوندحضرت آیت الله مکارم شیرازیمحارم رضاعی شیرخوار پرسش : چه کسانی به کودکی که از غیر مادر خود شیر می خورد محرم می شوند؟ پاسخ : هرگاه زنى کودکى را با شرایط شرعی،…

خواهر برادر رضاعی چیست

خواهر برادر رضاعی چیست خواهر برادر رضاعی چیستدر نوشتار قبل «احکام شیر دادن مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. الف: اگر منظور از خواهر برادر رضاعی اینست که خانم به پسر دیگری مثلا پسر…