مرور برچسب

رستنگاه

احكام شستن صورت در وضو

احكام شستن صورت در وضودر نوشتار قبل « شستن صورت در وضو از رساله» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. شستن صورت پرسش 5 . آيا در وضو لازم است آب به همه صورت برسد، يا فقط به همان مقدار كه پهناى دست آن…