مرور برچسب

رساله توضيح المسائل

آيا مرجع حتما بايد رساله داشته باشد

آيا مرجع حتما بايد رساله داشته باشد پرسش ۴۶ . اگر مرجع تقليد رساله نداشت، آيا تقليد از او جايز است؟ همه مراجع: اگر شرايط مرجع تقليد را داشته باشد، تقليد از او جايز است و داشتن رساله شرط نيست. -. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۹؛…

احكام جامع زكات فطره آيت الله سيستاني

احكام جامع زكات فطره آيت الله سيستانيزكات فطره (فطریه) 1- رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني                          2- رساله توضيح المسائل آيت الله سيستانيفهرست* شرایط واجب شدن زكات فطره (فطریه)   *احکام کسانی که…

آيا مي توان در سفر نذر روزه كرد

آيا مي توان در سفر نذر روزه كردمسأله 1717 اگر نذر کند روزه بگیرد (1) و روز آن را معین نکند، نمی تواند آن را در سفر به جا آورد. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد (2) باید آن را در سفر به جا آورد. و نیز اگر نذر کند روز…