مرور برچسب

رجوع

حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل

حکم رجوع در زمان عده طلاق خلع بدون رجوع زوجه در بذل رجوع در زوجیت 837 - بین زوجین با طلاق خلع متارکه صورت گرفته است ولی در زمان عده به یکدیگر رجوع کرده و مدتی با هم زندگی کرده‌اند. آیا بدون رجوع زوجه در بذل، طلاق به قوت خود باقی…

احکام رجوع بعد از طلاق

احکام رجوع بعد از طلاقنکته : طلاق بائن رجوع ندارد مگر اینکه از نو صیغه عقد را بخوانند. در طلاق رجعی می توان در زمان عده رجوع کرد . در طلاق خلع که در حکم طلاق بائن است مرد نمى‌تواند رجوع کند؛ مگر این که زن از آنچه بذل کرده برگردد. پس از…

طلاق بائن و رجعی چیست

طلاق بائن و رجعی چیست-حکم بیرون کردن زن از خانه در طلاق رجعی را از اینجا کلیک نمایید و مطالعه کنید - درنوشتار قبل درباره طلاق خلع و مبارات نطرات مراجع عظام تقلید مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر بخوانید. طلاق باين و رجعى…