بقا‏ بر تقليد ميّت‏

بقا‏ بر تقليد ميّت‏ (باقي ماندن در تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است). در نوشتار قبل تقلید ابتدایی و بقا بر میت از نظر مراجع مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید مطابق نظر آيت الله خامنه اي بقا‏ بر تقلید میت‏ اجوبه الاستفتائات س 33: شخصی که مقلّد امام (رحمة [...]