وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ربنا آتنا فی الدنیا حسنه

دعای قنوت

دعای قنوت ۱ـ َربََّنا اتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی‌الاخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّار.۲۰۱/۲ پروردگارا در دنیا و آخرت به ما نیکی و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصون بدار.۲ـ رَبَّنا اتِنا فِی الدُّنْیا وَ مالَهُ…