وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

راه نجس شدن

راه نجس شدن چیزهای پاک

راه نجس شدن چیزهای پاکمسأله 125 اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر باشد که‌تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نجس می‌شود (1). و اگر تری به قدری کم باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده نجس نمی‌شود (2). (1)…