وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

راه  هاى دستيابى فتوا

چگونه فتوای مرجع تقلید را بدست آوریم

چگونه فتوای مرجع تقلید را بدست آوریممسأله 5 به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد (1): اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند (2). سوم: شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راست گوست…