قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

ذبح

/برچسب:ذبح

ذبح حیوان در صورت مشخص نبودن قبله

ذبح حیوان در صورت مشخص نبودن قبله حضرت آیت الله مکارم شیرازی ذبح حیوان در صورت عدم تشخیص قبله [احکام قبله ] پرسش : آیا در صورت نیافتن جهت قبله میتوان به هر جهتی حیوان را ذبح کرد؟ پاسخ : سر بریدن حیوانات نیز باید رو به قبله باشد و هرگاه قبله را پیدا نکند [...]

ذبح شرعی حیوانات چگونه است

ذبح شرعی حیوانات چگونه است ذبح شرعی حیوانات چگونه است 1-در نوشتار قبل «احکام نحر شتر» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در نوشتار قبل «مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. دستور سر بریدن حیوانات مسأله 2591 [...]

Code Center