مرور برچسب

ذبح شتر

احکام نحر کردن شتر

احکام نحر کردن شتر احکام نحر کردن شتردر نوشتار قبل شیوه ذبح شرعی همراه با احکام آن مطرح شد از اینجا کلیک کنید ومطالعه نمایید.دستور کشتن شتر مسأله 2595 اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاک و حلال باشد (1) باید با پنج…