مرور برچسب

ذبح اسلامی

خوردن گوشت ذبح غیر اسلامی در خارج از کشور

خوردن گوشت ذبح غیر اسلامی در خارج از کشورحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم خوردن گوشتهایی که به صورت اسلامی ذبح نشده اند پرسش : اگر شخصی در شهری زندگی می کند که در آن هیچ نوع گوشتی با ذبح اسلامی نمی فروشند چه باید بکند آیا خوردن آن حلال…

ذبح شرعی حیوانات چگونه است

ذبح شرعی حیوانات چگونه است ذبح شرعی حیوانات چگونه است1-در نوشتار قبل «احکام نحر شتر» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- در نوشتار قبل «مستحبات و مکروهات ذبح حیوانات » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در…