مرور برچسب

دیه

برائت نامه پزشکی یا رضایت‌ نامه درمان

برائت نامه پزشکی یا رضایت‌ نامه درمان مطابق نظر آيت الله خامنه اي ضمان پزشک متخصص و دانا در صورت فوت بیمار س۱۹۸. در صورتی که بیمار یا ولیّ او به پزشکی که در کارش متخصص و داناست اجازه ی معالجه دهد، آیا در صورت مرگ بیمار، پزشک ضامن است؟…

خمس دیه

خمس دیهمطابق نظر آيت الله خامنه اي س109: آیا به دیه خمس تعلّق می‌گیرد؟ج) ديه خمس ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای .حضرت آیت الله مکارم شیرازیخمس دیه پرسش : آیا به دیه دریافت شده…

ديه جنين به چه کسی داده می شود

ديه جنين به چه کسی داده می شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیوارثان ديه جنين : ديه جنين به پدر و مادرش مى‌رسد وهركدام از آنها كه در سقط شركت داشته از ديه ارث نمى‌برد وتمام آن به ديگرى مى‌رسد، و اگر هر دو در سقط شركت داشته‌اند ديه به…

دیه سیلی زدن به صورت دیگری

دیه سیلی زدن به صورت دیگری دیه سیلی زدن به صورت دیگریدر نوشتار قبل «دینار و مثقال شرعی چند گرم است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیمقدار دیه با توجه به صدمات وارده…

دینار و مثقال شرعی چند گرم است

دینار و مثقال شرعی چند گرم است دینار و مثقال شرعی چند گرم استمطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای ۱-هر دینار شرعی به صورت دقیق چند گرم می باشد؟ - ۲هر مثقال طلا شرعی چند گرم می باشد؟…