مرور برچسب

دیه

حکم مطالبه هزینه های درمان علاوه بر دیه

حکم مطالبه هزینه های درمان علاوه بر دیهمطالبه هزینه های درمان از جانی علاوه بر دیه 816 - آیا در صورت ثابت شدن دیه، علاوه بر آن می توان هزینه هایی مثل طول درمان و هزینه های بیمارستان و... را از جانی مطالبه کرد؟پاسخ چنانچه درمان کامل،…

برائت نامه پزشکی یا رضایت‌ نامه درمان

برائت نامه پزشکی یا رضایت‌ نامه درمان مطابق نظر آيت الله خامنه اي ضمان پزشک متخصص و دانا در صورت فوت بیمار س۱۹۸. در صورتی که بیمار یا ولیّ او به پزشکی که در کارش متخصص و داناست اجازه ی معالجه دهد، آیا در صورت مرگ بیمار، پزشک ضامن است؟…

خمس دیه

خمس دیهمطابق نظر آيت الله خامنه اي س109: آیا به دیه خمس تعلّق می‌گیرد؟ج) ديه خمس ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای .حضرت آیت الله مکارم شیرازیخمس دیه پرسش : آیا به دیه دریافت شده…

ديه جنين به چه کسی داده می شود

ديه جنين به چه کسی داده می شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیوارثان ديه جنين : ديه جنين به پدر و مادرش مى‌رسد وهركدام از آنها كه در سقط شركت داشته از ديه ارث نمى‌برد وتمام آن به ديگرى مى‌رسد، و اگر هر دو در سقط شركت داشته‌اند ديه به…

دیه سیلی زدن به صورت دیگری

دیه سیلی زدن به صورت دیگری دیه سیلی زدن به صورت دیگریدر نوشتار قبل «دینار و مثقال شرعی چند گرم است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیمقدار دیه با توجه به صدمات وارده…

دینار و مثقال شرعی چند گرم است

دینار و مثقال شرعی چند گرم است دینار و مثقال شرعی چند گرم استمطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای ۱-هر دینار شرعی به صورت دقیق چند گرم می باشد؟ - ۲هر مثقال طلا شرعی چند گرم می باشد؟…