وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دیدن عکس

دیدن فیلم و عکس مستهجن در حال روزه

دیدن فیلم و عکس مستهجن در حال روزهدر نوشتار قبل حکم نگاه به فیلمهای مستهجن مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.آیا دیدن فیلمها و عکسهای مستهجن روزه را باطل می کند جواب: دیدن فیلم و عکس نامحرم و مستهجن روزه را باطل نمی کند به…