وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دیدن خون حیض

ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز

ديدن خون و يقين به استمرار تا سه روز1-در نوشتار قبل ندیدن علایم حیض و زمان شروع عبادت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبلزمان دقيق ترك عبادت براي خانم حائض مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.…