وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دیالوگ

حکم گفتگو و دیالوگ عاشقانه در فیلم و تئاتر

حکم گفتگو و دیالوگ عاشقانه در فیلم و تئاترحضرت آیت الله مکارم شیرازیاختلاط زن و مرد مسلمان برای نمایش پرسش : آیا براى نمایش صحنه هاى تاریخى، اختلاط زن و مرد مسلمان که در نقش کفّار بازى مى کنند و همراه با مکالمات مهیّجِ شهوت و عاشقانه…