مرور برچسب

ديدن مجري زن

نگاه کردن به زنان در تلویزیون یا فیلم های سینمایی

نگاه کردن به زنان در تلویزیون نگاه کردن به زنان در تلویزیون فيلم هاى صدا و سيما پرسش 50. نگاه به فيلم هاى ايرانى و خارجى كه در آنها حجاب رعايت نمى شود و از صدا و سيما پخش مى شوند، چه حكمى دارد؟ همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به…