شرایط وضو

شرایط وضو مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: بعد از کار دستم را تميز کرده و در آن مانعى نديدم بعد از مدتى فهميدم مانعى بر روى دست من بوده و من با آن نماز مى‌خواندم تکليف چيست؟ ج) اگر احتمال مى‌‌دهيد آن مانع بعد از وضو گرفتن واقع شده [...]