وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

ديدن شنا

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي

نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي ، وزنه برداري، واليبال ، شنا ... نگاه به بدن ورزشکاران مثل فوتبال و كشتي نگاه به ورزشكاران ‍ پرسش 36. آيا ديدن ورزش فوتبال، كشتى و مانند آن، كه مردان با شورت و زيرپوش بازى مى كنند، از نزديك براى زنان…